over Steiner Skolen i Vejle

Det formelle overblik

Få et nærmere indblik i vores skole


På denne side finder du et overblik over alt fra vedtægter til nøgletal for vores skole; Også elevernes trivselsmåling, tilsynserklæringer, skolens procedurehåndbog m.m. er at finde her.

Vedtægter

Egenevaluering & Opfølgningsplan

Privatlivspolitik

Tilsynserklæringer

Certificeret tilsynsførende:

Jens Vibe Michelsen

Organisationsplan for Steiner Skolen i Vejle

Fra revisionen

Referat fra årsmøde

Procedurebeskrivelser

Undervisningsmiljøvurdering

Statistik

Nøgletallene er pr. 25.09.2023

Få et overblik over karaktergennemsnit, elever pr. klasse, antal elever i alt, overgangsfrekvens til anden uddannelse mm.


uddannelsesstatistik.dk er det muligt at dykke yderligere ned i forskellige områder - og få de til enhver tid aktuelle nøgletal 

Karaktergennemsnittet er pr. 25.09.2023

uddannelsesstatistik.dk er det muligt at dykke yderligere ned i forskellige områder - og få de til enhver tid aktuelle nøgletal.

Handleplan - sociale klausuler

Skolen skal tage aktiv del i lokalsamfundet, herunder støtte op om kommunale initiativer og føre en aktiv og inkluderende personalepolitik i form af medarbejdere ansat på særlige vilkår


Konkret har skolen et mål om, at 3,5% af årsværkerne skal være medarbejdere på særlige vilkår.