Centralt i arbejdet omkring barnet

Forældresamarbejde 

Skole & hjem


En åben samtalekultur og klarhed i kommunikationsveje er en målsætning på vores skole. Dialogen mellem skole og hjem er dermed helt central i det pædagogiske arbejde omkring barnet.


Vi ønsker, at forældre tager kontakt til os i alle spørgsmål og forhold og bruger kommunikationsvejene - se nedenstående omkring henvendelser til skolen

Henvendelser til skolen


Henvendelser til skoleleder


Alle generelle henvendelser eller spørgsmål, der har med skolen som helhed at gøre, er velkomne hos (konstitueret) skoleleder Martin Kondrup på kontoret - eller på telefon 75 83 03 20 (kontortid kl. 8.10 – 12.00 hver dag).


Henvendelser kan også rettes via mail: martin@steinerskolen-vejle.dk.

 

Henvendelser til klasselæreren


Alle henvendelser fra forældre vedrørende et barn eller dets klasse rettes til barnets klasselærer.


Det er en del af hele vores pædagogiske klasselærerarbejde at modtage sådanne henvendelser og at være i en løbende, konstruktiv kontakt med forældrene.


Vores mål er, at disse samtaler mellem lærer og forældre bygger på arbejdsmetoder med fælles belysning og fordybelse omkring børnene. Vi ønsker at undgå færdige og alt for hurtige meninger og bedømmelser, men har derimod fokus på at skabe en fælles proces, hvor vi i fællesskab følger og opbygger barnets udvikling.

Forældremøder


Der afholdes årligt 2-3 obligatoriske forældremøder i klasserne. Forældremøderne vil fra juni måned ligge i kalenderen på skolens hjemmeside. Klasselæreren udsender i god tid en dagsorden for mødet.


Forældremøderne er et socialt forum, tænkt til at give forældrene et indblik i skolens pædagogik og menneskekundskab. Derudover tjener møderne til opbygning af et fællesskab mellem skole og forældre samt et fællesskab mellem forældrene.


Det bedes respekteret, at forældremøderne ikke er stedet, hvor kritik eller større problemstillinger uforberedt kan tages op – ej heller stedet, hvor de enkelte børns forhold kan blive drøftet medmindre dette er aftalt med barnets forældre.


Der kan ikke indkaldes til et forældremøde uden dialog og i et samarbejde med skolen.

Hjemmebesøg og forældresamtaler


Klasselæreren kommer på et hjemmebesøg i løbet af 1. klasse.


Hvert år vil der blive afholdt forældresamtaler for forældre og elever, som følgende:


For børnehaveklassen: En forældresamtale årligt.

For 1. klasse: En forældresamtale årligt samt det omtalte hjemmebesøg

For 2.-5. klasse: To årlige forældresamtaler

For 6. -9. klasse: To årlige forældre/elevsamtaler med elever og forældre.


I disse samtaler kan også faglærere deltage.


Forældresamtaler finder sted på skolen og varsles i god tid til forældrene.


Det er derudover altid muligt efter behov at aftale møder mellem skole og hjem. Her kan såvel skole som hjem være initiativtager.


Der finder elevsamtaler sted i skolen og derudover gives der en skriftlig evaluering af den enkelte elev gennem vidnesbyrd
i 3., 6. og 8. og 9. kl.