Steiner Skolen i Vejle

Livsduelighed & faglighed

Rytmer, traditioner

og årstidsfester


Undervisningen på en steinerskole tilrettelægges, så faste rytmer og traditioner indgår ikke blot i den enkelte undervisningstime, men også i skoledagen, ugerne og årets gang.