Godt at vide før et skoleskift

Kommende elev

Vores kultur


På skolen arbejder vi ud fra

et holistisk menneskesyn:


Dette danner grundlag

for det regelsæt, der er gældende på skolen.

Det praktiske


Der er mange ting, som man har brug for at vide, når man ønsker at melde sit barn ind på skolen. Hvad koster det, at have et barn på skolen? Hvad er skolelørdag? Osv.

Vores hverdag


Vi tilstræber, at undervisningen foregår ud fra et tre-delingspricip:


  • Det faglige
  • Det kunstneriske
  • Det håndværksmæssige

Vores SFO & Børnehave


På skolen har vi også SFO og naturbørnehave, så vi kan tilbyde en steinerpædagogisk løsning fra barnet er i børnehavealderen til det forlader skolen efter 9. klasse.

Faste infomøder

Den første tirsdag i hver måned afholder vi informationsmøde 
for interesserede.


Næste infomøde er:

Tirsdag den 4. juni
kl 19.00 - 20.00


Det er skoleårets
sidste infomøde


Kom og mød forældre og lærere fra både grundskole og overskole – og hør om vores hverdag.


For os er forældresamarbejdet vigtigt


En åben samtalekultur og klarhed i kommunikationsveje er en målsætning på vores skole. Dialogen mellem skole og hjem er dermed helt central i det pædagogiske arbejde omkring barnet.

Trivsel & antimobning

Alle har ret til en tryg og god skolegang.


På skolen har vi en antimobbestrategi,

som tager udgangspunkt i vores procedurebeskrivelser på området.


De fysiske rammer


Vores skole er bygget op af mange små enheder, der er fordelt på vores store naturgrund.


Vi forsøger at inddele skolen således, at grundskolen, overskolen og børnehaven har hvert sit udeareal.


I midten af skolen findes SFO-bygningen som en overgang imellem grund- og overskole.

Arkitekturen på vores skole er levende, vinklerne ”skæve” og rummene højloftede ud fra ønsket om at skabe et inspirerende og kreativt miljø for børnene. Her er plads, og her kan de ”ånde”. Overalt er der lyse, lette farver, og byggeriet inkl. maling er økologisk.


Bygningerne på grunden rummer klasselokaler og faglokaler. Derudover findes også: Kontorbygning/lærerværelse/mødelokale, ”Smedjen”, ”Salen” samt ”Lindehuset”. Sidstnævnte benyttes til bl.a. fagundervisning, projekter og forskellige skolearrangementer.


Den store naturgrund med skoven helt tæt på giver eleverne rig mulighed for udfoldelse og fri leg i frikvartererne.

Indmeldelse

 

Hvad sker der, når I henvender jer til skolen med ønsket om et skoleskift - eller børnehaveklassestart på vores skole?

Børnehaveklassestart


Er du interesseret i at indmelde dit barn til skolestart i børnehaveklassen på skolen, skal du henvende dig til kontoret: kontoret@steinerskolen-vejle.dk.


Herefter modtager du indmeldelsespapirer, som afleveres på kontoret – og barnet bliver optaget på opskrivningsliste.

 

I løbet af efteråret, året før barnet starter i skole, påbegynder skolen løbende optagelsessamtaler med forældre.


Ved denne lejlighed indhentes samtykke ved forældre til at indhente relevant papirer på barnet. Herefter bliver der i samarbejde med den børnehave, som barnet går i, lavet parathedsvurdering.

 

I november/december vil forældrene modtage bekræftelse på evt. optagelse på skolen. Hvis et barn ikke vurderes skoleparat, skal børnehaven udarbejde en handleplan for, hvordan barnet udvikler skoleparathed.


I disse tilfælde er der individuelle sagsgange.

 

 

Oprskrivningsliste – fortrinsret

 

Mht. opskrivningsliste på skolen og i Naturbørnehaven Birkely er følgende gældende omkring fortrinsret. I forhold til fortrinsret ses følgende institutioner som en enhed: Stjerneblomsten, Dagplejer Dorte Maren Nielsen, Den private pasningsordning Gro, Naturbørnehaven Birkely og Steiner Skolen i Vejle.


Fortrinsretten foregår således:

 

Børn med relation til skolen prioriteres - med relation menes søskende,
som allerede er optaget på skolen eller i børnehaven.

 


Skoleskift

 

Hvis du overvejer skoleskift til dit barn, skal du henvende dig til kontoret: kontoret@steinerskolen-vejle.dk. Herefter vil vi bede dig om at lave en kort skriftlig beskrivelse af dit barn og baggrunden for ønsket om skoleskift.


Herefter vil du blive kontaktet telefonisk af klasselæreren i den aktuelle klasse, og der aftales et møde. Første møde er mellem forældre og skole (uden barnet). Ved denne lejlighed indhentes samtykke ved forældre til at indhente relevant papirer på barnet.


Såfremt der opnås enighed om, at et skoleskift til vores skole er en god løsning, vil der blive afholdt et ekstra kort møde, hvor barnet også deltager. Herefter udfyldes indmeldelsespapirer og afleveres til kontoret.

 Steinerskoler i hele verden

 

Der findes steinerskoler spredt ud over hele verden med meget mere end 1000 skoler
– og der findes endnu flere børnehaver globalt.


Alle disse skoler er forskellige fra hinanden i deres udformning.
Det afhænger nemlig meget af, hvilken kultur og livssituation de er placeret i.

Der er naturligvis forskel på, om en skole ligger midt i New York
eller befinder sig midt ud i det afrikanske masailand

– om man er i Indien eller centralt i Europa.


Det der dog er fælles for alle skolerne er, at de forsøger at være forkæmpere
for en ny menneskelig kultur, hvor mennesket er sat i centrum.


Steinerpædagogikken er inspireret af filosoffen og åndsforskeren Rudolf Steiner,

der grundlagde den første steinerskole i Stuttgart i 1924.

unsplash