Hvad bygger vores undervisning på?

Vores mål, værdier & pædagogik

Vores værdigrundlag


På Steiner Skolen i Vejle er det vores mål at skabe løsningsorienterede og livsduelige elever, som hviler i sig selv, er nytænkende og handlekraftige samt rummer solid faglighed om den verden, vi lever i. Vi benytter os i stor grad af praksisfaglighed og vores undervisning har generelt en kunstnerisk opbygning.


Vi tilstræber at skabe rammer og undervisning, der har en styrkende effekt på det nære fællesskab i klassen; bl.a. igennem musikundervisningen. Vi har også fokus på det store fællesskab, der omhandler hele skolen, og som også involverer en engageret forældregruppe. Det gør vi bl.a. igennem fælles projekter og arrangementer for både elever og forældre.

Vores mål


Waldorf education is not a pedagogical system but an art - the art of awakening what is actually there, within the human being."

“The need for imagination, a sense of truth and a feeling of responsibility - these are the three forces which are the very nerve of education”

~ Rudolf Steiner

Steinerpædagogikken

- en kunstnerisk, fænomenologisk tilgang til undervisning


Kunstnerisk undervisning - om tanke, følelse og vilje


Det er  helt centralt, at man i steinerpædagogikken søger at danne barnet ved at tale til og udvikle både tanke, følelse og vilje. Derfor ses lærergerningen som en kunst i den forstand, at læreren hele tiden skal søge at arbejde med sig selv og gruppen af elever på måder, som stimulerer og udvikler. Der er altså ikke en fast model at følge, og man må som lærer være indstillet på ikke blot at arbejde med elevernes udvikling, men også med sin egen.


Kunstnerisk forstås altså som lærerens handlinger, når denne formår kontinuerligt at tilpasse undervisningen til situationen i klassen gennem brug af de mange forskellige virkemidler, læreren har til rådighed. Det være sig viden om barnets udvikling, viden om og erfaring med, hvad der virker samlende, og hvad der løser op, hvad der giver indånding og udånding, hvornår der er behov for alvor, og hvornår for humor osv. Kunstnerisk undervisning ligger således både i tilrettelæggelsen af undervisningen og i lærerens intuitive handlinger i undervisningssituationen.Uddrag fra bogen: Jeg skuer ud i verden... En antologi om steinerskoler - tekst af: Agnete Fredslund, Bo Madsen, Christina Lærke Vilhelmsen, Jan Thiesen, Jeppe Flummer og Saskia Henriksson

Hello world