En god start på skolelivet

Børnehaveklassen

Det første skoleår


I vores børnehaveklasse bygger vi bro fra børnehavelivet til en skolehverdag.

 

Når børnehavebarnet skal starte i børnehaveklasse, har vi fokus på, at det så hurtigt som muligt kommer ind i en genkendelig hverdag og langsomt bliver trygge i skolelivet. Det gør vi blandt andet gennem en fast rytme, både gennem dagen, ugen og også gennem at følge årets og naturens rytmer.

 

Dette giver barnet tillid til, at man kan stole på, hvad der skal ske gennem dagen og ugen - og at hvad de oplever ude i naturen spejles i deres hverdag, så de mærker en følelse af genkendelse og sammenhænge i deres indre.


Det sociale liv

 

Vi har et stort fokus på det sociale liv mellem børnene i klassen og at skabe tillid mellem barnet og de voksne på skolen. Det er vigtigt at alle mærker, at hvert enkelt barn er betydningsfuldt i fællesskabet og, at klassen er et rart og trygt sted at være. På denne måde kan vi skabe et stærkt fundament for deres fremtidige år som klasse.


At øve sig og gøre sig umage

 

I dette år øver vi os i at lære at gøre os umage - og at være modige og turde prøve igen, selvom det måske ikke lykkedes første gang.

 

Børnene kan ofte noget forskelligt, og de er ikke alle samme sted på samme tid, men processerne i klassen er det vigtigste for dem. At de oplever at kunne mestre små opgaver og få følelsen af at kunne skabe og udvikle sig.

 

Dette giver springbrættet til at tro på sig selv og turde gribe fremtidigt skolearbejde.

Krop og sanser

 

Børnehaveklassebarnet lærer i høj grad gennem at bruge sin krop og sine sanser, gennem at danne egne erfaringer, og ved at de voksne går foran og inspirerer.

 

Vi har derfor stort fokus på, at barnet får brugt sig selv fysisk gennem dagen.

 

Vi har hver dag rytmiske og motorisk udviklende fag, hvor vi samles i fællesskab og arbejder med forskellige bevægelser gennem blandt andet sanglege, hvor vi tager naturens elementer med. Vi har også små sange, hvor vi får fornemmelsen af talmængder - og leger forskellige lege, der udvikler fællesskab og social forståelse. Alt sammen gennem at have bevægelser med, så barnet får læring ind gennem kroppen.

 

Vi får hver dag flere forskellige sanseoplevelser, både udenfor i naturen, ved f.eks. at lave bål, men også gennem forskellige aktiviteter i vores daglige arbejde i klassen, såsom at spille instrumental musik, at bage boller eller gennem at have forskellige naturmaterialer i hånden, som f.eks. uld og sæbevand, når vi filter.

 

Børnene erfarer i børnehaveklassen ved selv at opleve, eksperimentere og prøve af - både i den frie leg, men også gennem hverdagens praktiske arbejde og kreativitet, såsom håndarbejde, træarbejde, malning og formning - eller når vi f.eks. i høsttiden kærner smør i syltetøjsglas og de selv erfarer forvandlingsprocessen fra fløde til flødeskum, indtil det til sidst forvandles til tykt gulligt smør.

 

Samtidig med at børnene selv lærer og erfarer, er det vigtigt for os, at de voksne i børnehaveklassen i høj grad har fokus på at være efterligningsværdige for børnene, bl.a. ved selv at være i betydningsfuld aktivitet og vise forvandlingsprocesser, så de dermed give børnene lysten til at arbejde og lære.

 

Den voksne giver ud af sig selv hver dag, blandt andet gennem daglig eventyrfortælling, hvor den voksne fortæller ud fra et eventyr, de har tillært sig - og med det skaber en varm og inderlig stemning, der byder barnet at indleve sig og danne egne indre billeder.


Fælles aktiviteter

 

Gennem året vil de voksne i børnehaveklassen samle børnene til flere fælles aktiviteter, så de vænnes til en skolehverdag, hvor de skal arbejde med i fællesskabet i fokus. Her er målet, at børnene er blevet så trygge og klar, at de får lysten til at modtage viden og rette opmærksomheden mod læreren og suge til sig.

Læreplan i børnehaveklassen


Der er så meget, der skal læres, når man starter i skole. Børnehaveklassen er den fase, hvor der bygges bro fra børnehavealderen til skolealderen; en bro mellem den ubevidste indlæring gennem efterligningen og den næste fase, hvor barnet gradvist bliver mere og mere bevidst om sin egen læring.


Formålet med børnehaveklassen kan læses i læreplanen for børnehaveklassen.