Alle er mere end blot et tal

Vidensbyrd & eksamener

Vidnesbyrd

Vidnesbyrd er en skriftlig redegørelse for elevens situation på skolen, som dækker både de enkelte fag og barnets sociale og almene udvikling.


Vidnesbyrdet kan både være en del af den løbende (formative) evaluering igennem skoleforløbet og fungerer også som afsluttende (summative) evaluering af elevens samlede læringsforløb og skolegang.


Vores mål er, at vidnesbyrdet skal give

en fyldestgørende beskrivelse af eleven og dens

faglighed, som en del af det officielle afgangsbevis.

Vi laver også peer review til afgangsvidnemålet som

kvalitetssikring af indholdet. Vidensbyrd laves i 3., 6. og 9. klasse.


Vi tilstræber, at eleven genkender sig selv i vidnesbyrdet.

Oplever man, at vidnesbyrdet ikke er retvisende, og kan det give anledning til spørgsmål eller klage, rettes henvendelse til skolelederen.

Folkeskolernes afgangseksamen


Som den eneste Steinerskole i Danmark har vi folkeskolernes afgangseksamen i 9. klasse.


Dette har vi valgt for at give vores elever mulighed for at have en tryg platform, hvor de får afprøvet en prøvesituation, inden de kommer videre i uddannelsessystemet.


Generelt er 9. klasses skoleår, der hvor arbejdet frem mod afgangsprøven fylder mest. Dog vil der også i årgangen 8. klasse i nogle fag blive arbejdet mere og mere frem mod afgangsprøven.