Rytmen og genkendeligeheden

Hverdagen

Undervisningens daglige opbygning


Vi tilstræber at undervisningen foregår ud fra et tre-delingspricip:


  • Det faglige
  • Det kunstneriske
  • Det håndværksmæssige


Alle delene understøtter hinanden i dannelsen og læringen hos barnet, og barnet vil tilegne sig og lagre stoffet på flere måder – både intellektuelt, kropsligt og åndeligt.

Hello world

Det skaber en personlig forbindelse til det lærte stof, som kan komme til udtryk på forskellige vis hos de enkelte elever alt afhængig af, hvilke kompetencer, de udfolder sig bedst i.


Et eksempel kunne være et tværfagligt projekt om nordisk mytologi, der inkluderer: Håndværk, billedkunst, håndarbejde og periodeundervisning. Her kunne børnene eksempelvis arbejde med tekster fra nordisk mytologi, lave tegninger ud fra disse fortællinger, bygge væve i sløjd og endelig væve motiverne.

Skoledagen

Gennem skoledagen veksles mellem intellektuelle, kunstneriske og håndværksmæssige fag, der også er med til at skabe balance. Der er arbejdsro i timerne på vores skole. Hovedfag startes oftest med en rytmisk del, hvor der spilles på fløjte og bl.a. øves de kommende morgensange eller recitationer af vers, rim eller mindre tekststykker. I de mindste klasser spilles på pentatonfløjte, senere kommer sopran-, alt- og tenorfløjte til.

Hovedfag

Dagligdagen er for alle klassetrin præget af en fast rytme; der arbejdes i timerne ud fra koncentreret arbejdsro vekslende med fuld aktivitet og bevægelse. Den første ”time” om morgenen er altid én lang lektion dvs. fra 8.10 – 10.00, og der arbejdes i denne lektion med det samme fag over en periode på en 3-4 uger; det kan være dansk, regning, historie, geografi, fysik, botanik, kemi osv. Alt efter klassetrin. Det sikrer en rolig og koncentreret start på dagen og en fordybet proces med stoffet.

Fagtimer

Efter hovedfag følger fagtimerne, dvs. de sproglige, håndværksmæssige og kunstneriske fag. Desuden er der indlagt særlige øvetimer i dansk og regning. Det er vigtigt, at der er en balance mellem de tankemæssige, håndværksmæssige og kunstneriske fag i løbet af dagens og ugens undervisning. Sprogtimerne omfatter engelsk og tysk, som eleverne lærer fra 1. klasse. Sprogtimerne på de yngste klassetrin består mest af vers, rim, små skuespil og sanglege. Fra 4. klasse kommer den grammatiske sprogundervisning til.

 

Skoledagen


Gennem skoledagen veksles mellem intellektuelle, kunstneriske og håndværksmæssige fag, der også er med til at skabe balance.


Der er arbejdsro i timerne på vores skole. Hovedfag startes oftest med en rytmisk del, hvor der spilles på fløjte og bl.a. øves de kommende morgensange eller recitationer af vers, rim eller mindre tekststykker. I de mindste klasser spilles på pentatonfløjte, senere kommer sopran-, alt- og tenorfløjte til.

Hovedfag


Dagligdagen er for alle klassetrin præget af en fast rytme; der arbejdes i timerne ud fra koncentreret arbejdsro vekslende med fuld aktivitet og bevægelse.


Den første ”time” om morgenen er altid én lang lektion dvs. fra 8.10 – 10.00, og der arbejdes i denne lektion med det samme fag over en periode på en 3-4 uger; det kan være dansk, regning, historie, geografi, fysik, botanik, kemi osv. Alt efter klassetrin. Det sikrer en rolig og koncentreret start på dagen og en fordybet proces med stoffet.

Fagtimer


Efter hovedfag følger fagtimerne, dvs. de sproglige, håndværksmæssige og kunstneriske fag. Desuden er der indlagt særlige øvetimer i dansk og regning.


Det er vigtigt, at der er en balance mellem de tankemæssige, håndværksmæssige og kunstneriske fag i løbet af dagens og ugens undervisning. Sprogtimerne omfatter engelsk og tysk, som eleverne lærer fra 1. klasse. Sprogtimerne på de yngste klassetrin består mest af vers, rim, små skuespil og sanglege. Fra 4. klasse kommer den grammatiske sprogundervisning til.