Skolens regelsæt

Kulturen

Steiner Skolens kultur


På skolen arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn:

  • Alle mennesker er ligeværdige
  • Det enkelte menneske er vigtigt for helheden
  • Fællesskabet og mangfoldigheden er essentielle
    for en sund personlig udvikling
  • Vi ser mangfoldighed som en stærk ressource
  • Alt, der omgiver os, behandles med kærlighed og respekt

Ud fra dette har vi opstillet følgende regelsæt, som til enhver tid må følges. Elever og forældre forventes at have læst og indlevet sig i skolens kultur.

1.

Ord og adfærd, der kan virke stødende, accepteres ikke - hverken over for elever, ansatte eller andre i og omkring skolen.


2.

Elever forventes at følge ansattes anvisninger.
Ved uklarhed om anvisningens berettigelse har elever og forældre mulighed for at kontakte skolelederen for nærmere udredning.


3.

Elever skal møde til tiden for ikke at virke forstyrrende ind i timen. Ved fravær meldes dette til læreren inden skoledagen starter pr. telefon. Skolelørdag er en skolepligtig dag og er indregnet i skolens samlede skoledage pr. år.


4.

Fravær, der ikke omhandler sygdom, aftales med den enkelte klasselærer. Det er forældrenes og elevens eget ansvar at samle fagstoffet op i perioder med anmeldt fravær.


5.

Frikvartererne er et frirum for alle. Alle må udvise kammeratlighed og omsorg for hinanden. De ældste elever har pligt til at tage hensyn til de yngre elever. Voldsomme lege er ikke tilladt.


6.

Vi forventer, at eleverne har en god og sund madpakke med til skoledagen. Sodavand og sød saft hører kun til ved særlige lejligheder. Slik og tyggegummi hører ikke til skoledagen uden særlig aftale med læreren.

Hello world

7.

Der er mobilfri zone på skolens grund for eleverne. Elevernes mobiltelefoner skal derfor være slukkede og befinde sig i skoletaskerne igennem skoledagen.
Ved overskridelse af denne regel kontaktes forældrene. I særlige situationer kan klasselæreren give tilladelse til brug af mobiltelefon.


8.

Skolen påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af mobiltelefoner eller andet IT-udstyr.


9.

Medbragt legetøj er kun tilladt iflg. aftale med klasselæreren.


10.

Rygning på skolens grund er ikke tilladt. Elever må ikke ryge i skoletiden. Lige ledes er skolen alkoholfri og rusmiddel fri.


11.

Elever må ikke forlade skolens grund inden for skoletiden. Efter skoletid ophører skolens ansvar for eleverne.


12.

På skolens arbejdsdage i forbindelse med f.eks. hovedrengøring, bazarforberedelser, vedligeholdelse af bygninger osv. forventes en aktiv deltagelse fra alle. Ved fravær bedes dette meddelt til klasselæreren , så man kan få en opgave eller lignende med hjem eller gøres på et andet tidspunkt.


Skolens regelsæt gælder for skolens område både i og uden for skoletiden