Vi lægger vægt på det genkendelige

Rytmerne

Rytmer, traditioner og årstidsfester


Undervisningen på en steinerskole tilrettelægges, så faste rytmer og traditioner indgår ikke blot i den enkelte undervisningstime, men også i skoledagen, ugerne og årets gang.


Dette er med til at skabe variation i fag og undervisning samtidig med, at det for eleven skaber forudsigelighed og genkendelighed - og dermed give ro og plads til fordybelse, når nyt skal læres.

Rytmer og traditioner på steinerskolerne indebærer f.eks.,at undervisningen planlægges med den rytmiske vejrtrækning som forbillede; eleverne sidder stille og fordyber sig i deres arbejde (indånding), eller eleverne bevæger sig og kommer i kontakt med andre og verden omkring sig (udånding).


Årstidsfesterne er et andet eksempel på skolens rytme og tradition. Festerne markerer og fejrer de skiftende årstider og de vekslende højtider. Festerne er ofte et rum, hvor eleverne, både store og små, får anledning til at fremvise for hinanden en del af, hvad de har lært. Ofte er også forældre inviteret med til festerne og får derved også et indblik i, hvad eleverne har lært,samt hvad der er i vente.


Af årstidsfester eller lign. er der:


Velkomstfesten: Den første skoledag, hvor vi bliver hilst velkommen.

Høstfesten: Vi er bondefolk - og vi synger, danser og spiser.

Mikaelsugen og -festen: Hvor vi snitter sværd og arbejder med smedefaget.

Lanternefesten: Hvor vi går ud og lyser med vores lanterne i mørket.

Jule Bazaren: Som også er en festdag, hvor forældre og skole arbejder sammen.

Adventsspiral: Der er en inderlig og stemningsfuld fest som optakt til julemåneden.

Juletid og Hellig tre kongers-tid: Som strækker sig over december og januar måned.

Fastelavnsfesten: Hvor vi er klædt ud og slår katten af tønden.

Påskefesten: Her har vi arbejdet med at så og set det spire. Vi gemmer og finder æg.

Pinsefesten: Vi flyver som fugle, blæser sæbebobler og mælkebøtte frø i det grønne.

Majfesten: Vi fletter majstang, danser folkedans og har forskellige aktiviteter rundt om på skolen.

Sommerafslutningen: Vi siger farvel og tak for i år. Herefter er børnene nu klar til at blive modtaget

af deres førsteklasselærer, som ofte kommer på besøg flere gange i børnehaveklassen for at hilse

på børnene og lære dem at kende. Samarbejdet mellem læreren i børnehaveklassen og børnenes

kommende lærer er vigtigt og strækker sig langt ind i første klasse.