Rytmerne

Vi lægger vægt på det genkendelige

Rytmer, traditioner og årstidsfester


Undervisningen på en steinerskole tilrettelægges, så faste rytmer og traditioner indgår ikke blot i den enkelte undervisningstime, men også i skoledagen, ugerne og årets gang.


Dette er med til at skabe variation i fag og undervisning samtidig med, at det for eleven skaber forudsigelighed og genkendelighed - og dermed giver ro og plads til fordybelse, når nyt skal læres.

Hello world

Rytmer og traditioner på steinerskolerne indebærer f.eks.,at undervisningen planlægges med den rytmiske vejrtrækning som forbillede; eleverne sidder stille og fordyber sig i deres arbejde (indånding),eller eleverne bevæger sig og kommer i kontakt med andre og verden omkring sig (udånding).


Årstidsfesterne er et andet eksempel på skolens rytme og tradition. Festerne markerer og fejrer de skiftende årstider og de vekslende højtider. Festerne er ofte et rum, hvor eleverne, både store og små,får anledning til at fremvise for hinanden en del af, hvad de har lært. Ofte er også forældre inviteret med til festerne og får derved også et indblik i, hvad eleverne har lært,samt hvad der er i vente.


Her er en liste over skolens årstidsfester:


 • Høstfest
 • Mikaelsfest
 • Lanternefest
 • Adventsspiral
 • Juleafslutning
 • Helligtrekonger
 • Fastelavn
 • Påske
 • Pinse
 • Majfest
 • Sommerafslutning