Målene & værdierne

Skolens værdigrundlag

Vores mål


Steiner Skolen i Vejle er en moderne friskole, der med sin pædagogik vil stille sig midt ind i vor tid og dens menneskelige og globale problemstillinger.

Levende tænkning


Fremtiden behøver en levende og kreativ tænkning hos mennesker. Ikke en tænkning, hvor fortidens mønstre gentages.

Livsduelige mennesker


Vi ønsker at skabe løsningsorienterede og livsduelige elever, som hviler i sig selv, er nytænkende og handlekraftige samt rummer solid faglighed om den verden, vi lever i.


Barnet skal ikke tilpasses og formes efter det omgivende samfund.


Derimod skal alle barnets evner og potentialer udvikles optimalt, for at barnet så senere som voksen kan præge samfundet på en selvstændig og innovativ måde.


Børnene ER fremtiden.

Hello world

En anden central del af skolens målsætning er at give børn og unge optimal mulighed for at udfolde deres evne til mere dybtgående læring; at give dem baggrund for at løse problemstillinger kreativt og nytænkende.


Vi forsøger at skabe rammer, hvor barnet øver sig i at tilegne sig det faglige stof personligt og ikke blot tilegne sig en færdig og hurtig glemt paratviden. Den personlige og faglige kompetence udvikles sideløbende. Elevens kreativitet, evne til fordybelse og den faglige kompetence opbygges individuelt og i klassefællesskaber.


Faglighed er hos os forbundet med en kreativ indlæringsproces. Kreativitet er ikke et fag, der foregår i en time i formningslokalet – kreativitet er en metode til indlæring, hvor elevernebliver aktive og medskabende. Den faglige indlæring bliver derved stærkere, mere personlig og meredybtgående.


Eksempelvis laves en del af lærebøgerne af eleverne selv med egne tekster og illustrationer.


Vores skole ønsker at bygge på en mangfoldighed i børnenes sociale og kulturelle baggrund. Alle børner velkomne. Mangfoldigheden afspejler netop samfundet, som børnene skal ud i senere.


Skolen er konfessionsløs, og bygger i hele sin kerne med mennesket i midten på en antroposofisk grundholdning. Det er skolens ønske at udvikle børnene til frihed, også på det religiøse område.