Hvad lærer vi - og hvornår?

Lære- & periodeplaner

Læreplanerne


Her finder du undervisningsplanerne i detaljeret form (pdf) for følgende fag (bemærk, valgfag er under udarbejdelse):

Periodeplanerne


Her finder du periodeplan for 5. - 9. klasse.


Egentlige planer for 1. - 4. klasse foreligger ikke, da fagperioderne af pædagogiske årsager ikke ønskes låst fast i en bestemt rækkefølge.