Det store overblik

Lovpligtig information

På denne side finder du et overblik over alt fra vedtægter til nøgletal for vores skole.

Også elevernes trivselsmåling, tilsynserklæringer, skolens procedurehåndbog m.m. er at finde her.

Vedtægter 

Egenevaluering & Opfølgningsplan

Privatlivspolitik

Tilsynserklæring

Certificeret tilsynsførende:

Jens Vibe Michelsen

Procedurebeskrivelser

Trivselsmålinger

Statistik

Nøgletallene er pr. 11.1.2023.

uddannelsesstatistik.dk er det muligt at dykke yderligere ned i forskellige områder - og få de til enhver tid aktuelle nøgletal.