Steiner skoler i hele verden

13

Steiner skolerne er i dag verdensomspændende med langt over 1000 skoler  og endnu flere børnehaver spredt ud over hele verden. Alle er de forskellige i deres udformning alt efter, hvilken kultur eller livssituation de er sat ind i, om det nu er midt i New York på Manhattan, midt ude i det afrikanske masaiiland, i Indien eller centralt placeret i Europa.
Alle skolerne er kendetegnet ved at forsøge at være forkæmpere for en ny menneskelig kultur, hvor mennesket er sat i centrum. Steiner pædagogikken er oprindeligt inspireret af filosoffen og åndsforskeren Rudolf Steiner, som startede den  første Steiner skole i Stuttgart i 1924. Skolen var dengang et socialt initiativ med en nytænkning af skole og pædagogik som baggrund. Skolen skulle være for alle samfundsklasser, for børn fra alle kulturer, og skolen skulle med sin fokus på en kreativ tænkning være en modvægt til tidens voksende materialistiske holdning. En kerne der er stærkt aktuelt i dag.