Vi vokser ind i skolens kulturliv

Vi følger årets rytme og holder årstidsfester, ofte sammen med den øvrige skole.

Af fester er der:

Velkomstfesten: Den første skoledag, hvor vi bliver hilst velkommen.

Høstfesten: Vi er bondefolk, og vi synger, danser og spiser evt. sammen med 1. og 2. kl.

Michaels festen: Hvor vi har snittet sværd og arbejder med smedemotivet.

Lanternefesten: Hvor vi går ud og lyser med vores lanterne i mørket.

Julebazaren: Som også er en festdag, hvor forældre og skole arbejder sammen.

Adventsspiral: Der er en inderlig og stemningsfuld fest som optakt til julemåneden.

Julespil og Hellig tre konger spil: Som strækker sig over december og januar måned.

Fastelavnsfesten: Hvor vi er klædt ud og slår katten af tønden.

Påskefesten: Her har vi arbejdet med at så og set det spire. Vi gemmer og finder æg.

Pinsefesten: Vi flyver som fugle, blæser sæbebobler og mælkebøttefrø i det grønne.

Sommerfesten: Her er det op til fantasien dette år, måske børnecirkus eller???

Sommerafslutningen: Vi siger farvel og tak for i år. Herefter er børnene nu klar til at blive modtaget af deres førsteklasse lærer, som ofte kommer på besøg flere gange i børnehaveklassen for at hilse på børnene og lære dem  at kende. Samarbejdet mellem læreren i børnehaveklassen og børnenes kommende lærer er vigtigt og strækker sig langt ind i første klasse.