Skoleskift

Ønsker man at melde sit barn ud, sker det efter orienterende samtale med klasselæreren eller eventuelt skolelederen. Se afsnittet omkring samarbejdet mellem skole og forældre. Udmeldelse skal ske skriftligt inden den 10. i måneden for at have virkning for den efterfølgende måned. Blanket kan rekvireres på skolens kontor.