Stillingsannoncer

Steiner Skolen i Vejle søger engageret skoleleder pr. 1.8.2019

Steiner Skolen i Vejle er en skole med 186 dejlige elever fordelt på alle klasser fra børnehaveklassen til og med 9. Klasse. Vi er beliggende i naturskønne omgivelser. Vi vil fællesskabet, og vi tilbyder en skole, der bevidst arbejder på at stille sig solidt i tiden.

I tilknytning til skolen har vi Naturbørnehaven med 20 børn. Her bliver udeliv og kontakt med naturen prioriteret højt.

Som skoleleder på Steiner Skolen i Vejle skal du i samarbejde med forældre og medarbejdere sikre en fortsat udvikling af skolen med baggrund i den antroposofiske impuls.

Faglige kompetencer
• Du har ledelseserfaring – gerne suppleret med relevant uddannelse
• Du har kendskab til og interesse for antroposofi og har visioner for, hvordan den antroposofiske tankegang kan udvikle sig sammen med nutidens krav og strømninger
• Du har pædagogisk indsigt og/eller didaktisk erfaring

Dine ledelsesmæssige og personlige kompetencer
• Du går forrest og udstråler en naturlig autoritet
• Du har stærke lederegenskaber og fokus på en anerkendende teamorienteret ledelsesfilosofi, hvor du kan skabe ro i en travl hverdag
• Du er i stand til at samle trådene og skabe en fælles retning
• Du er talerør for kollegiet og facilitator for vores fælles indsats
• Du er oprigtigt interesseret i skolens miljø, kultur og pædagogik

Dine opgaver vil være
• At være Steiner Skolens ansigt udadtil og sikre en troværdig og tillidsskabende formidling både i og uden for skolen
• At arbejde strategisk med skolens ressourcer
• At videreudvikle den igangværende organisationsproces
• At tage ansvar for udfordringer og frembringe løsninger rettidigt
• At sikre gennemsigtighed i skolens processer over for medarbejdere, skolens bestyrelse og forældre
• At have det overordnede ansvar for skolens daglige drift, herunder personale, administration og økonomi

Vi tilbyder
• En skole i udvikling
• Et varmt fællesskab sammen med 36 passionerede kollegaer i et højt fagligt miljø
• En engageret forældregruppe og bestyrelse, som aktivt tager del i skolen udvikling, udfordringer og strategi.
• En skole, der udvikler sig ud fra de antroposofiske grundimpulser og løbende arbejder med fornyelse.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og L.C. Løn forhandles i intervallet kr. 440.646 – kr. 527.812

Ansøgning skal være modtaget senest mandag den 20. maj 2019 klokken 12.00.

Skriftlig ansøgning og relevante bilag sendes som én samlet pdf til kontoret@steinerskolen-vejle.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om jobbet, inden du søger, er du velkommen til at kontakte bestyrelsens næstformand Jessica Linnhoff på tlf. 42 46 01 82 eller konstitueret skoleleder Jeppe Nissen på tlf. 40 61 78 28