Statistik

I henhold til loven skal en uddannelsesinstitution sikre, at en række oplysninger er tilgængelige på institutionens hjemmeside.

UNI•C Statistik & Analyse stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed på Undervisningsministeriet hjemmeside uvm.dk. Den enkelte institution kan indsætte links på sin hjemmeside, som viser de relevante oplysninger for institutionen på ministeriets hjemmeside.

Links til rapporter for Johannes Skolen, Rudolf Steiner skolen i Vejle:

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse

Grundskolers gennemsnitskarakterer

Grundskolers karakterfordeling

Link til beskrivelse af nøgletallene

Forespørgsler af indholdsmæssig art vedrørende grundskolen skal rettes til Undervisningsministeriet, afdeling for grundskole og folkeoplysning, tlf. 3392 5000 eller på e-mail gofgoff@uvm.dk

Spørgsmål til de statistiske oplysninger kan rettes til UNI•C Statistik & Analyse, tlf. 3587 8300 eller på e-mail til uddannelsesstatistik@uni-c.dk

Link til undervisningsmiljøvurdering