Skolens pœdagogiske mål

Vores pœdagogiske mål er at udvikle børnenes faglighed, stimulere børnenes selvværd og deres lyst til at tage et initiativ samt at udvikle børnenes sociale kompetencer, kreativitet og evne til fordybelse og samarbejde.
Herigennem lægges fundamentet til, at børnene selv udfolder deres muligheder senere i livet. Vi ønsker at udvikle børnene som hele mennesker og at skabe den sammenhæng, spænding og bredde, som er forudsætning for, at man hviler i sig selv og frit kan udtrykke sig i alle sammenhænge.