Skolelørdag

Vi har fem skolelørdage om året: Altid den første lørdag efter skolestart i august, en skolelørdag i starten af november samt lørdagen før 1. søndag i advent, hvor skolen holder Julebazar. Derudover falder der en skolelørdag i marts og en i maj, hvor der afholdes Majfest.

Almindeligvis er det kun eleven, der skal deltage i skolelørdag, men af og til er forældre også iniviteret. Dette vil blive meldt særskilt ud.

Hvis eleven er forhindret i at deltage på en skolelørdag, skal der meldes afbud til klasselæreren, da der er mødepligt disse dage.