Skolelørdage

Lørdag 5. november kl. 10-12.00 Skolelørdag

Lørdag 26. november julebazar

Lørdag 11. marts kl. 10-12.00 Skolelørdag

Lørdag 20. maj kl. 10-12.00 majfest