Skolebuskort

til brug i skoleåret 2014/15:

Grundet stadig mindre tilskud fra staten har Økonomiudvalget besluttet, at der for skoleåret 2014/15 ikke kan ydes de samme tilskud som tidligere, dvs. at der for 1- 2 zoners buskort ikke længere ydes tilskud.

Buskortet udstedes til strækningen fra bopæl til skole og retur.

Find evt. zonekort på www.sydtrafik.dk eller på www.midttrafik.dk

Tilskud til skolebuskort for skoleåret 2014/15 ser således ud:

Tilskud

1 zone                                 ingen tilskud

2 zoner                                ingen tilskud

3 zoner                                1.100,- kr

4 zoner                                2.100,- kr

5 zoner                                3.000,- kr

Skolen opkræver forældrebetalingen for buskortet hos forældrene via PBS pr. d. 1. oktober 2014.

Forældrebetalingen kan variere lidt alt efter trafikselskab (Sydtrafik eller Midttrafik) samt forskellige priser på børne- og voksenkort (børn under 16 år).

Reglerne for skolekortets gyldighed er de samme som for periodekort.

Erstatningskort (for bortkomne kort) oprettes for et gebyr på 50,- kr. Erstatningskort refunderes dog ikke med mindre både originalkort samt erstatningskort indsendes til busselskabet.

Buskortet kan selvfølgelig også bestilles af forældrene selv direkte hos trafikselskabet. I så tilfælde giver skolen ikke tilskud.

Ikke udleverede kort refunderes med fradrag af et gebyr på 50,- kr, hvis disse kort returneres til trafikselskabet inden udgangen af august måned.

Såfremt nærmere redegørelse eller vejledning ønskes kan henvendelse rettes til skolens kontor.