Skolebuskort

Buskortet udstedes til strækningen fra bopæl til skole og retur.

Find evt. zonekort på www.sydtrafik.dk eller på www.midttrafik.dk

Skolen opkræver forældrebetalingen for buskortet hos forældrene via PBS i oktober måned sammen med skolepengene. Hvis buskortet udleveres senere opkræves betaling i den efterfølgende måned.

Forældrebetalingen kan variere alt efter trafikselskab (Sydtrafik eller Midttrafik) samt forskellige priser på børne- og voksenkort (børn under 16 år). Reglerne for skolekortets gyldighed er de samme som for periodekort.

Erstatningskort (for bortkomne kort) oprettes for et gebyr. Erstatningskort refunderes dog ikke med mindre både originalkort samt erstatningskort indsendes til busselskabet.

Buskortet kan selvfølgelig også bestilles af forældrene selv direkte hos trafikselskabet. I så tilfælde giver skolen ikke tilskud.

Ikke udleverede kort refunderes med fradrag af et gebyr, hvis disse kort returneres til trafikselskabet inden udgangen af august måned.

Såfremt nærmere redegørelse eller vejledning ønskes kan henvendelse rettes til skolens kontor.

Tilskud fra skolen til skolebuskort:

2 zoner: 0,-
3 zoner: 1.100,-
4 zoner: 2.100,-
5 zoner og derover: 3.000,-

Tilskuddet dækker et helt skoleår.