Moduler

Vi har åbent dagligt fra kl. 7.00-8.10 og igen fra kl. 13.00-16.30

Forældrebetaling betales over 11 rater sammen med skolepenge­ne. Se priserne på de enkelte moduler her: 
https://steinerskolen-vejle.dk/skolepenge-m-v/

Raten pr. barn i SFO’en er som følger:

Modul 1: Mandag til fredag fra kl. 7.00 – 8.10 og kl. 13.00 -15.00 

Modul 2: Mandag til fredag fra kl. 7.00 – 8.10 og kl. 13.00 -16.30 

Modul 3: 1 fast ugentlig dag  kl. 13.00 – 15.00. Dette modul giver ikke ret til feriepasning. Den faste ugentlige dag noteres ved tilmelding.

Modul 4: 2 faste ugentlige dage kl. 13.00 – 15.00. Dette modul giver ikke ret til feriepasning. De faste ugentlige dage noteres ved tilmelding.

 

Særlige SFO-moduler for 5. klasses elever – nærmere oplysninger 

Modul 5A: Morgen-SFO – mandag – fredag fra kl. 7.00 – 8.00

Modul 5B: Eftermiddags-SFO – mandag – fredag fra skoleophør – kl. 16.30

Modul 5C:  Både morgen- og eftermiddags-SFO mandag – fredag kl. 7.00 – 8.00 samt fra skoleophør – kl. 16.30 – samt feriepasning

Modul 5D: Klippekort – 10 klip, som kan bruges på hverdage eller feriedage efter behov.

 

Ændringer til SFO-modul

Ændringer af SFO-modul skal senest ske d. 10. i måneden, for at gælde fra d. 1. i den efterfølgende måned.
Dog skal ændringer vedr. august måned være meddelt senest d. 1. juli.

 

OBS: vær opmærksom på, at elever som er tilmeldt SFO’en med udgangen af 3. klasse ikke automatisk udmeldes ved oprykning til 4. klasse. Ønskes SFO ikke i 4. klasse, skal der fremsendes en udmeldingsblanket.