Moduler

Vi har åbent dagligt fra kl. 7.00-8.10 og igen fra kl. 13.00-16.30

Forældrebetaling betales over 11 rater sammen med skolepenge­ne.

Raten pr. barn i SFO’en er som følger:

Modul 1: Mandag til fredag fra kl. 7.00-8.10 og kl. 13.00 -15.00 (922,-kr)

Modul 2: Mandag til fredag fra kl. 7.00-8.10 og kl. 13.00 -16.30 (1.098,-kr)

Modul 3: 1 fast ugentlig dag  kl. 13.00 -15.00 (232,-kr). Det er dog kun muligt at købe max. 3 af disse dagsmoduler, og dette modul giver ikke ret til feriepasning