Moduler

Vi har åbent daglig fra kl. 7.00-8.10 og igen fra kl. 12.25-16.30

Forældrebetaling betales over 10 rater sammen med skolepenge­ne.

Raten pr. barn i fritidsordningen er som følger:

Kr. 825 for pasning alle dage fra kl. 7.00-8.10 og kl. 12.25-15.00

Kr. 1.000 for pasning alle dage fra kl. 7.00-8.10 og kl. 12.25-16.30

Kr. 200 en fast ugentlig dag fra kl. 12.25-15.00 (dette modul giver ikke ret til ferie pasning)