Steinerskoler og vaccination

I april 2019 udgav Statens Seruminstitut en undersøgelse som viste, at friskoler har flest ikke-vaccinerede børn. Særligt gælder det Rudolf Steiner-skoler, som har flere skoler i top 20 over skoler, hvor mange børn ikke er vaccinerede.

Det er derfor naturligt at spørge, om Steinerskolerne har en holdning til vaccination. Det korte svar er nej. Steinerskolernes holdning er, at vaccination og overvejelser omkring dette er en privat sag, som helt og holdent er de enkelte forældres eget frie valg og ansvar. Steinerskolerne har fokus på læring, pædagogik, trivsel og skoledrift.

Desuden er det værd at bemærke, at beslutningen om, hvorvidt man ønsker at lade sit barn vaccinere eller ej, er en beslutning, som bliver truffet lang tid før barnets skolestart.

Spørgsmål, overvejelser og valg i forhold til vaccination overlader vi til kompetente fagpersoner dvs. praktiserende læger, sundhedsplejersken og øvrige fagpersoner fra sundhedsområdet.

Skolerne har ikke forud for Statens Serum Instituts årsrapport 2018 haft kendskab til andelen af forældre, der ikke vaccinerer deres børn og har derfor ikke haft anledning til at forholde sig til en eventuel indsats. Skolerne samarbejder som normalt med den lokale sundhedspleje og informerer forældre og elever i tilfælde af udenlandsrejser, hvor vaccination anbefales af Sundhedsstyrelsen.

(Teksten er udgivet af Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark)