Skolens kultur

På skolen arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn.

 •   Alle mennesker er ligeværdige
 •   Det enkelte menneske er vigtigt for helheden
 •   Fællesskab og mangfoldighed er essentielle for en sund personlig udvikling
 •   Vi ser mangfoldighed som en stærk ressource
 •   Alt der omgiver os behandles med kærlighed og respekt

Ud fra dette har vi opstillet følgende regelsæt, som til enhver tid må følges.
Elever og forældre forventes at have læst og indlevet sig i skolens kultur.

 

Skolens kultur og regler
 • Ord og adfærd, der kan virke stødende, accepteres ikke, hverken overfor elever,  ansatte eller andre i og omkring skolen
 • Elever forventes at følge ansattes anvisninger. Ved uklarhed om anvisningens berettigelse har elever og forældre mulighed for at kontakte skolelederen for nærmere udredning
 • Elever skal møde til tiden for ikke at virke forstyrrende ind i timen. Ved fravær meldes dette til læreren inden skoledagens start pr. telefon (se de enkelte læreres træffetider). Skolelørdag er en skolepligtig dag og er indregnet i skolens samlede skoledage pr. år
 • Fravær, der ikke omhandler sygdom, aftales med den enkelte klasselærer. Det er forældrenes og elevens eget ansvar at samle fagstoffet op i perioder med anmeldt fravær
 • Frikvartererne er et frirum for alle. Alle må udvise kammeratlighed og omsorg for hinanden.
  De ældste elever har pligt til at vise hensyn overfor de yngre elever. Voldsomme lege er ikke tilladt
 • Vi forventer, at eleverne har en god og sund madpakke med til skoledagen. Sodavand og sød saft kun ved særlige lejligheder. Slik og tyggegummi hører ikke til skoledagen uden særlig aftale med læreren
 • Der er mobilfri zone på skolens grund for eleverne. Elevernes mobiltelefoner skal derfor være slukkede og befinde sig i skoletasken igennem skoledagen. Ved overskridelse af denne regel kontaktes forældrene. I særlige situationer kan klasselæreren give tilladelse til brug af mobiltelefon
 • Skolen påtager sig intet ansvar overfor beskadigelse eller bortkomst af mobiltelefoner eller andet it-udstyr
 • Medbragt legetøj er kun tilladt ifølge aftale med klasselæreren
 • Rygning på skolens grund er ikke tilladt. Elever må ikke ryge i skoletiden
 • Elever må ikke forlade skolens grund indenfor skoletiden. Efter skoletid ophører skolens ansvar for eleverne

Skolens regelsæt gælder for skolens område både i og udenfor skoletiden.

Da skolen arbejder fremadrettet på at forbedre skolens bæredygtighed, er det en naturlig forlængelse af skolens kultur at inddrage en kultur omkring elevernes materialer. Skolen vælger materialer med omtanke og forsøger at skåne miljøet i størst mulig omfang.

Som elev på skolen betaler man hver måned et beløb til dækning af diverse materialer, såsom hæfter, farver, papir m.m. Udgifterne er holdt på et minimum og dækker ikke tab og bortkomst. Udover disse materialer gives eleverne de materialer, der er påkrævet på forskellige klassetrin.

De materialer, eleverne bliver givet, skal kunne bruges i undervisningen. Læreren har til enhver tid bemyndigelse til at bede forældrene købe nye materialer, hvis disse ikke forefindes eller er beskadigede, så en fyldestgørende undervisning kan finde sted. Som elev på Steiner Skolen i Vejle har man et eget ansvar for sine materialer. Hvis man mister sine farver, fløjte eller andet, eller hvis materialerne af den ene eller anden grund bliver beskadiget, kan man på skolen købe nye materialer.

Med denne tilføjelse håber vi på at skabe opmærksomhed omkring de ressourcer, som vi omgiver os med og forhåbentlig give eleverne en oplevelse af at omtanke og opmærksomhed gavner alle.

Alle spørgsmål kan rettes til kontoret eller klasselæreren. Køb af materialer kan ske ved henvendelse til kontoret. Beløbet bliver trukket via skolepengene.