Optagelse og indskrivning af børn

Et barn kan optages på skolen efter en optagelsessamtale mellem forældre og klasselærer, hvor også klasselæreren har mulighed for at møde barnet.

I denne samtale deltager altid to lærere – klasselærer samt en af skolens øvrige lærere. Det er her lærernes opgave at orientere fyldestgørende om skolens pædagogiske fundament og sociale opbygning. Det er forældrenes pligt at oplyse om alle relevante forhold omkring barnet. Det er afgørende for elevens optagelse, at forældrene ønsker deres barn undervist ud fra den pædagogik, der er idégrundlag for skolen. Begge parter skole / hjem vurderer situationen efter samtalen og bekræfter gensidigt optagelsen efter en aftalt tid.

Venteliste – fortrinsret

Mht. venteliste på skolen og i Naturbørnehaven Birkely er følgende gældende omkring fortrinsret:
I forhold til fortrinsret ses følgende institutioner som en enhed: Stjerneblomsten, Dagplejer Dorte Maren Nielsen, Den private paasningsordning Gro, Naturbørnehaven Birkely og Steiner Skolen i Vejle. Fortrinsretten foregår i følgende niveauer:

  1. Børn med relation til enheden prioriteres – med relation menes søskende, som allerede er optaget et sted i enheden.
  2. Tidspunkt for opskrivning på venteliste – først til mølle.

Man kan blive tilbudt en plads enten før eller senere end man har ønsket. Har man ikke mulighed for at tage pladsen på det givne tidspunkt, vil pladsen gå videre til den næste på listen.