Musik

Musik
Det musiske er en fast del af hverdagen i alle klasser. Om morgenen synger vi tit sammen i
klassen og en gang om ugen mødes alle klasser til morgensang i skolens sal.
I løbet af året er der flere koncerter og optrædener med musik og sang.

1. og 2. klasse
Både musik og sang indgår som en naturlig del af skoledagen. Typisk starter vi dagen med
at synge. Også i tysk og engelsk timerne øver vi sange og synger melodier på de forskellige
sprog.
I løbet af første klasse får eleverne deres pentaton fløjte og lærer at spille små melodier.

3. klasse
I tredje klasse skiftes pentaton fløjten ud med sopran blokfløjten. Vi spiller og synger små,
enkle stykker og sange, der passer til årstiden. Eleverne stifter bekendtskab med dur og mol.
Klassen begynder også at arbejde med kanon sang og gør på den måde de første erfaringer
med flerstemmighed.

4. klasse
Eleverne lærer at læse noder og spille blokfløjte efter disse. Vi arbejder med rytmeforståelse
og synger flerstemmige sange i dur og mol.

5. klasse
Blokfløjten er fortsat hovedinstrumentet. Nodelære fortsætter og vi spiller og synger
flerstemmige sange og i kanon.

6. klasse
Eleverne vælger hvilket orkester instrument de gerne vil spille på: violin, trompet, saxofon,
tværfløjte eller klarinet. Eleverne lærer deres instrumenter på mindre samspilshold.
Sang og blokfløjtespil er fortsat del af undervisningen.

7., 8. og 9. klasse
Eleverne får undervisning på deres valgte instrument og deltager i skolens orkester. Her
spilles der både historisk, klassisk og moderne musik i forskellige genrer.
Desuden er der kor på skemaet. Her bliver der sunget flerstemmige klassiske og moderne
korsatser.
Både orkester og kor giver i løbet af skoleåret flere koncerter.