Musik

1. og 2. klasse

Både musik og sang indgår som en naturlig del af skolehverdagen. Typisk starter man dagen med at synge, og det er hovedsageligt pentatone sange, der udgør repertoiret. Alle eleverne lærer desuden at spille på en pentaton fløjte, der omfatter tonerne d-e-g-a-h-(d-e). Der spilles hver dag både øvelser og melodier, som eleverne kender i forvejen.

Også andre instrumenter kan inddrages, og der lægges vægt på en pleje af det melodiske.

3. klasse

I tredje klasse tages skridtet fra pentatonik mod dur og mol. Undervejs dvæles i musikstykker og sange, der står i kirketonearterne eller andre tilsvarende tonearter, der betegner et mellemstadie mellem pentatonik og dur / mol.

Den pentatone fløjte skiftes ud med en blokfløjte, og der spilles små, enkle stykker og sange.

Eleverne stifter efterhånden bekendtskab med et passende udvalg af den almindelige sangskat kombineret med gode børnesange. Vægten lægges stadig på det melodiske. Klassen begynder også at arbejde med kanonsang og gør på den måde deres første erfaringer med flerstemmighed.

4. klasse

2-og 3-stemmige sange øves i dur og mol. Nodelæren gennemgås og øves fra nu af vedvarende. Der spilles i klassen på blokfløjten efter noder, og eleverne lærer efterhånden at skelne mellem de forskellige musikalske intervaller.

5. klasse

Der undervises i indeværende skoleår i altfløjte på 5. klassetrin.

6., 7. og 8. klasse

På disse klassetrin videreudvikles færdighederne på instrumenterne. Fra 6. klasse er der sammenspilstimer, og fra 7. klasse deltager eleverne i skolens store orkester. Her spilles der både historisk, klassisk musik og moderne musik i forskellige genrer. Orkesteret giver i løbet af et skoleår flere koncerter.

Desuden øves og vedligeholdes sangen, efterhånden gennem egentlig korsang, hvor der synges 3- og 4-stemmigt. Både klassiske og moderne rytmiske korsatser er på repertoiret.