Læreplan for børnehaveklassen

24

“Der er ikke noget tidspunkt i livet, hvor vi som menneske lærer så meget som i livets første 7 år, først og fremmest gennem efterligning og gennem handling. Det sker dog uden at barnet selv er bevidst herom”

Når barnet starter i skolen, i børnehaveklasse, bygger vi en bro fra børnehavealderen til skolealderen. Vi bygger en bro mellem den ubevidste indlæring gennem efterligningen og den næste fase, hvor barnet gradvist bliver mere og mere bevidst om sin egen læring.

Barnet møder i børnehaveklassen en pædagog/lærer, der ved, at barnet på dette alderstrin endnu har brug for at mærke, at verden er god og tryg. En lærer, der kender til de udfordringer, der kan imødekomme barnets appetit på at møde livet.

En anden opgave for læreren er at ”se” alle børnene, mærke efter hvem de er som menneske og derudfra hjælpe børnene bedst muligt på deres vej i skolen.

Børnehaveklasselæreren har stor erfaring med førskolebarnet og samarbejder tæt sammen med 1. klasselæreren samt de øvrige lærere og pædagoger på skolen.

24