Kulturen i SFO´en

sfoen_kultur

Velkomst

Børnene mødes med et håndtryk og en lille snak i døren og en “afkrydsning”.  Samme regler gælder, når der siges farvel og tak for i dag.

Ind- og udkrydsning

Børnene kommer i løbet af SFO-tiden til en voksen og fortæller, hvor de leger. Alle børn skal give besked om, hvor de er. Børnene lærer meget hurtig at komme og sige, hvor de leger. Vi skriver børnene på, hvis de går på besøg i naturbørnehaven, i værkstedet eller i skoven. Skoven er opdelt i zoner og markeret med pæle, som viser, hvor børnene må gå til (børnehaveklassen har ikke adgang til skoven uden en voksen).
Vi vil gerne minde jer om ALTID at sige farvel og blive ”krydset af”. Mind også bedsteforældre, større søskende o.a. om det. Og husk også at fortælle, hvis I skal have en legekammerat fra SFO´en med hjem.
Børn, som  hentes efter kl. 16.00, bliver spurgt, om de har ting fra gangen ved klassen, de skal have med hjem, da der bliver låst af i klasserne efter kl. 16.00. I kan altid låne en nøgle, hvis det er nødvendigt. Men vi beder jer om at sørge for, at dette ikke overskrider vores lukketid kl 16.30.

Legeaftaler

Vi vil gerne opfordre til, at legeaftaler hovedsaglig bliver lavet hjemmefra – af flere grunde.  Nogle gange skaber det uheldige situationer, hvor børnene enten ikke kommer i gang med en leg, fordi de bruger deres krudt på at vente på en forældre for at høre, om de kan lege. Andre gange kan flere børn stå og ønske at komme med den samme hjem, og den som så ikke bliver “valgt” er ofte ked af det og kan ikke rigtig komme i gang igen. Vi udlåner ikke´SFO´ens telefon til børnene for at lave legeaftaler.

Det sociale liv

Vi i SFO´en anser det som vores vigtigste opgave at være der for børnene i deres fritid her hos os, og at vi skal støtte børnene i deres øven i sociale fællesskaber. For det meste leger børnene godt og knytter gode venskabsbånd.  Indimellem opstår der uoverensstemmelser og misforståelser mellem enkelte børn eller større grupper. Så hjælper vi med at løse problemet, helst samme dag, så ingen går uforløste hjem. Alligevel kan det godt nogle gange tage længere tid. Samarbejdet med forældre og klasselærer er i den forbindelse af allerstørste vigtighed, og som forældre er I velkomme til at kontakte os, hvis I har noget på hjertet.

Legetøj

Vi ønsker ikke, at børnene tager legetøj med i SFO´en. Det skaber uro og giver nogle gange konflikter.

Feriepasning

Vi tilbyder feriepasning efter skriftlig tilmelding.  –  Se mere om datoer under feriepasning.

I ferier skal børnene have madpakke med til hele dagen.

Vi prøver at gøre feriedagen til noget særligt for de børn, der kommer. Vi tager på tur, bager og gør det til en hyggelig oplevelse at være en mindre gruppe i SFO´en.

Forældrekaffe

Vi oplever, at mange forældre hygger sig med at hente børn og bruger tid på det, og det er dejligt. I er meget velkomme til at lave jer en kop kaffe eller te og være sammen med børnene eller snakke med de andre forældre.

Garderoben og legeområdet

Hjælp jeres barn med at efterlade garderoben og legeområderne pænt opryddet. Spørg jeres børn, om de har noget, som de skal have ryddet op, inden de forlader SFO´en. Alle børn har deres egen kasse i garderoben, hvor de har tegnehæfter og de ting, som de er i gang med i værkstedet. De er også meget velkommen til at have en pose med skiftetøj hængende. På tørresnoren i SFO´en hænger vi glemt tøj.

Lån af SFO´en

SFO´en kan lånes ud efter aftale med kontoret. Vi forventer en rengjort SFO, når den har været udlånt. Værkstedet må ikke benyttes. Legetøj skal være ryddet op. Se mere på siden: Lån af skolens lokaler / sal