IT-undervisning

Der undervises først i IT fra 7. til 9. kl.

7. klasse

Der undervises i grundlæggende brug af computeren og dens opbygning. Tekstbehandling gennemgås; 10-fingersystemet præsenteres og øves. Målet er, at eleverne bliver fortrolige med at bruge tekstbehandling til opsætning af breve, stile m.m.
Endvidere søgning på nettet under vejledning, således at eleverne bliver fortrolige med at bruge søgemaskiner.
Sikkerhed og adfærd på nettet. Hvordan opfører man sig på nettet, således at man ikke kommer galt afsted eller kommer til at overtræde regler for god opførsel.
Der undervises i faget i en hovedfagsperiode eller som emneuge.

8. klasse

Undervisning i computeren og internettet som medie fortsætter med bl.a. selvstændig søgning på nettet og kildekritik. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til en hjemmeside.
I en danskperiode fremstilles der en avis, hvor der anvendes DTP til opsætning.
I sprogundervisningen øves brug af ordbøger på nettet.
Der afsættes en blokperiode til undervisning i multimedie, hvor computerens muligheder indenfor billed og lyd gennemgås. Der arbejdes med powerpoint eller lignende. Evt fremstilles en film.
Endvidere kan computeren og andre mediers udvikling og betydning tages med i en gennemgang af teknologiens udvikling.

9. klasse

Der undervises i brug af regneark i matematiktimerne. Målet er, at eleven får et grundlæggende kendskab til regnarkets opbygning og anvendelse, samt at kunne bruge arket til løsning af mindre matematiske beregninger.
I forbindelse med den obligatoriske projektopgave i 9.kl. anvendes computeren i forbindelse med præsentation af opgaven.
Endvidere gennemgås forskningen omkring computerens psykologiske og fysiologiske virkning.
På alle tre klassetrin bruges computer og ipads i forbindelse med projekter, emneuger m.m. 1 til 2 gange om året.
På sigt vil der komme et krav om, at alle elever har en bærbar computer fra 7. kl.