Evalueringsmøde for nye forældre på skolen

Der afholdes to årlige evalueringsmøder for nye forældre. Disse møder finder sted for at sikre, at alle nye forældre oplever sig godt informeret om skolen og har fundet sig til rette. Møderne er med deltagelse af skoleleder og repræsentant fra bestyrelsen. Der tages også mere almene, uddybende spørgsmål op som fx skolens ledelsesstruktur.

Evalueringsmøde for nye forældre på skolen