Hjemmebesøg og forældresamtaler

Klasselæreren kommer på et hjemmebesøg i løbet af 1. klasse.

Hvert år vil der blive afholdt forældresamtaler for forældre og elever, som følgende:

For børnehaveklassen: En forældresamtale.
For 1. klasse: En forældresamtale årligt samt det omtalte hjemmebesøg
For 2.-5. klasse: To årlige forældresamtaler
For 6. -9. klasse: To årlige forældre/elevsamtaler med elever og forældre. I disse samtaler kan også faglærere deltage.

Forældresamtaler finder sted på skolen og varsles i god tid til forældrene.

Det er derudover altid muligt efter behov at aftale møder mellem skole og hjem. Her kan såvel skole som hjem være initiativtager.

Der finder elevsamtaler sted i skolen og derudover gives der en skriftlig evaluering af den enkelte elev gennem vidnesbyrd i 3., 6. og 8. kl.