Henvendelse til skolen

1. Henvendelser:

Henvendelser til skoleleder – kig meget gerne ind på kontoret eller ring eller send en mail.
Alle generelle henvendelser eller spørgsmål, der har med skolen som helhed at gøre, rettes til skolelederen  på kontoret i kontorbygningen eller på telefon 75 83 03 20 (kontortid 8.10 – 12.00 hver dag) eller via mail: kontoret@steinerskolen-vejle.dk

Vi opfordrer til, at eventuelle bekymringer, tvivl eller kritik i forhold omkring skolen udtrykkes til eller sparres med skoleleder, således at evt. problemstillinger kan blive løst på bedst mulig måde.

I konfliktsituationer følges en fast procedure, hvor den bedste løsning søges.

 
2. Henvendelser til klasselæreren.

Alle henvendelser fra Jer forældre vedrørende Jeres barn eller dets klasse rettes til barnets klasselærer. Det er en del af hele vores pædagogiske klasselærerarbejde at modtage sådanne henvendelser og at være i en løbende, konstruktiv kontakt med Jer.
I samtaler mellem lærer og forældre ønsker vi at bygge på arbejdsmetoder med fælles belysning og fordybelse omkring børnene. Færdige og alt for hurtige meninger og bedømmelser forsøges undgået. En fælles proces hvor barnets udvikling følges og opbygges i fællesskab.