Håndværksfag

Håndarbejdsundervisningen skal ikke bare træne de praktiske færdigheder. Faget skal også medvirke til en udvikling af både skønhedssans og tænkning.

1. klasse

Hovedtemaet i 1. klasse er strikning. Der kan startes med fingerstrikning, og derfra kan der gås til at strikke med 2 pinde. Strikningen er en stor udfordring til fingerfærdigheden og til koordination af højre og venstre side.

2. klasse

I 2. klasse fortsættes strikningen, nu udvidet med ret og vrang,  og som noget nyt kan eleverne lære at hækle.

3. klasse

Der kan arbejdes i forlængelse af fortællestoffet og hjemstavnslæren. Eleverne kan lære at spinde en tråd, måske på en selvlavet håndten, eller der kan arbejdes med andre opgaver, der byder på tilsvarende udfordringer og oplevelser,

4. klasse

Det allerede lærte øves fortsat.

Ellers er hovedområdet korsstingsbroderi. Stingene er små og kræver præcision og tålmodighed, og arbejdet er også en udfordring til bevidstheden på den måde, at der ligger en oplevelse af, hvordan de mange små sting, der alle følger en bestemt lovmæssighed, kan danne en smuk og farverig helhed.

5. og 6. klasse

I 5. og 6. klasse arbejdes der med de lærte teknikker på en sådan måde, at de videreudvikles. Eleverne fremstiller brugsgenstande gennem allerede kendte, men også nye håndværksmetoder, som f.eks: filtning, pileflet, strikning, og syning. Det tilstræbes, at alle de fremstillede genstande er ting, som er nyttige og anvendelige for børnene og samtidig udvikler og udnytter de håndværksmæssige evner, de har i sig.

Fra 5. klasse begynder træsløjdundervisningen. De første opgaver er enkle, det kan f. eks. være at snitte en ske uden forudgående tegninger. Det er en god øvelse at kunne “se skeen i materialet” og derefter “befri” den.
Der arbejdes også med huljern, og en oplagt opgave kan der være at forme en skål, stadig uden fastlagte tegninger. Efterhånden kan opgaverne blive mere og mere konkrete og bestå af fremstilling af forskellige brugsgenstande, f.eks. fuglehuse.

7. og 8. klasse

På disse klassetrin arbejdes der projektorienteret med håndværksundervisningen. Områder som f.eks. ler og kurvefletning kan inddrages, og der kan arbejdes med målrettede, afgrænsede projekter som f.eks. fremstilling af musikinstrumenter eller fælles bygning af en båd. Vigtigt er det, at eleverne efterhånden får større og større tillid til, at de kan udrette noget med deres hænder og også får lyst til at gøre det.