Fysiske rammer

1

Vores skole er bygget op af mange små enheder, der er fordelt på vores store naturgrund. Vi forsøger at inddele skolen således, at grundskolen, overskolen og børnehaven har hvert sit udeareal. I midten af skolen findes SFO-bygningen som en overgang imellem grund- og overskole.

Arkitekturen på vores skole er levende, vinklerne ”skæve” og rummene højloftede ud fra ønsket om at skabe et inspirerende og kreativt miljø for børnene. Her er plads, og her kan de ”ånde”. Overalt er der lyse, lette farver, og byggeriet inkl. maling er økologisk.

Bygningerne på grunden rummer klasselokaler og faglokaler. Derudover findes også: Kontorbygning/lærerværelse/mødelokale, ”Smedjen”, ”Salen” samt ”Lindehuset”. Sidstnævnte benyttes til bl.a. fagundervisning, projekter og forskellige skolearrangementer.

Den store naturgrund med skoven helt tæt på giver eleverne rig mulighed for udfoldelse og fri leg i frikvartererne.