Forældremøder

Der afholdes årligt 3 obligatoriske forældremøder i klasserne.

Forældremøderne er annonceret i juni op til sommerferien i skolens fælles årskalender der udsendes pr. mail og ligger på skolens hjemmeside.

Klasselæreren udsender i god tid en dagsorden for mødet.

Forældremøderne er et socialt forum, tænkt til at give forældrene et indblik i skolens pædagogik og menneskekundskab. Derudover tjener møderne til opbygning af et fællesskab mellem skole og forældre og et fællesskab mellem forældrene.

Det bedes respekteret, at forældremøderne ikke er stedet, hvor kritik eller større problemstillinger uforberedt kan tages op – ej heller stedet, hvor de enkelte børns forhold kan blive drøftet medmindre dette er aftalt med barnets forældre.

Der kan ikke indkaldes til et forældremøde uden dialog og i et samarbejde med skolen.