Folkeskolerns prøver i 9. klasse

Som den eneste Steinerskole i Danmark tilbyder vi folkeskolernes afgangsprøver i 9. klasse.
Dette har vi valgt for at give vores elever mulighed for at have en tryg platform, hvor de får afprøvet en prøvesituation, inden de kommer videre i uddannelsessystemet. Vores tilbud om 9. klasses afgangsprøve er ikke obligatorisk, men kan af eleven vælges fra. Generelt er 9. klasses skoleår, der hvor arbejdet frem mod afgangsprøven fylder mest. Dog vil der også i årgangen  8. klasse i nogle fag blive arbejdet mere og mere frem mod afgangsprøven.

Læs mere om angstfri skolegang her: http://steinerskolen-vejle.dk/faglighed-laereplan/

Se i øvrigt nøgletal af skolens karaktergivning og overgangsfrekvens til anden uddannelse via linket

https://uddannelsesstatistik.dk
Søg på Steiner Skolen i Vejle