Folkeskolerns prøver i 9. klasse

Som den eneste Steinerskole i Danmark har vi folkeskolernes afgangseksamen i 9. klasse.
Dette har vi valgt for at give vores elever mulighed for at have en tryg platform, hvor de får afprøvet en prøvesituation, inden de kommer videre i uddannelsessystemet. Generelt er 9. klasses skoleår, der hvor arbejdet frem mod afgangsprøven fylder mest. Dog vil der også i årgangen  8. klasse i nogle fag blive arbejdet mere og mere frem mod afgangsprøven.

Læs mere om angstfri skolegang her: http://steinerskolen-vejle.dk/faglighed-laereplan/

Se i øvrigt nøgletal af skolens karaktergivning og overgangsfrekvens til anden uddannelse via linket

https://uddannelsesstatistik.dk
Søg på Steiner Skolen i Vejle