Feriepasning og lukkedage 2020/21

Efterårsferie
SFO´en er åben uge 42  2020
(tilmelding sendes ud)

Juleferie
d. 19. december 2019 – 5. januar 2020 (bg. dg. incl.)
Nødpasning i juleferien i SFOen
d. 20. december 2019 samt d. 2. og 3. januar 2020
(tilmelding via sms til SFO’ens mobil)

Vinterferie 
Uge 7
(tilmelding sendes ud)

Påske – lukket
d. 29. marts – 5. april 2021
(bg. dage incl.)

Bededag – lukket
d. 30. april 2021

Kristi Himmelfartsferie – lukket
d. 13. – 16. maj 2021

Pinseferie – lukket
d. 22. – 24 maj 2021

Sommerferie – mulighed for pasning
Uge 26, 27, 31 samt d. 9. -11. aug. 2021
(tilmelding sendes ud)
Sommerferie – lukket
Uge 28, 29 og 30

 

En pædagogisk dag,  hvor skole, SFO og børnehave er lukket
(datoen lægges på hjemmesiden efter sommerferien)