Feriepasning og lukkedage 2019/20

Efterårsferie
SFO´en er åben uge 42  2019
(tilmelding sendes ud)

Juleferie
d. 20. december 2019 – 5. januar 2020 (bg. dg. incl.)
Juleferiepasning SFO
d. 27. december 2019 samt d. 2. og 3. januar 2019
(tilmelding sendes ud)

Vinterferie 
Uge 7
(tilmelding sendes ud)

Påske – lukket
d. 6. april – 13. april  2020
(bg. dage incl.)

Bededag – lukket
d. 8. maj 2020

Kristi Himmelfartsferie – lukket
d. 21. – 24. maj 2020

Grundlovsdag
d. 5.  juni 2020
(tilmelding sendes ud)

Sommerferie – mulighed for pasning
Uge 27, 28, 32 samt d. 10.-12. aug. 2020
(tilmelding sendes ud)
Sommerferie – lukket
Uge 29, 30 og 31

 

En pædagogisk dag,  hvor skole, SFO og børnehave er lukket
(datoen lægges på hjemmesiden efter sommerferien)