læreplanen for 1. til 9. klasse

20120412-L1006393

Vores læreplan – undervisningens form og indhold – er lagt til rette ud fra barnets alder og psykologiske udvikling.
I de første skoleår appellerer den faglige undervisning stærkt til børnenes fantasi og billeddannelse, som grundlag for en selvstændig tænkning og begrebsdannelse i den senere grundskole. Det faglige niveau lever på alle måder også rigeligt op til lovkravene for folkeskolen. Børnene har bl.a. engelsk og tysk fra 1. klasse.

Kan en skolegang blive angstfri?
26

Vi har ingen karakterer eller testninger af børnene i grundskolen. Et barn skal kunne vokse og lære uden pres og uden følelsen af at blive vejet og målt. Eleverne vejledes og støttes i deres personlige og faglige udvikling gennem hele skoleforløbet gennem stadig evaluering. Et kontinuerligt tæt samarbejde mellem skole og hjem understøtter denne evaluering. Først i afslutningsåret 9. klasse går eleverne til den almindelige 9. klasses afgangseksamen, der giver dem mulighed for – på lige fod med alle andre unge – at komme videre på deres uddannelsesvej.