Det sociale liv i skolen

24

Vores elever er generelt frie, åbne og initiativrige. Vi arbejder målrettet på at skabe en god og tillidsfuld stemning blandt børnene; skolen er det sted, hvor de sociale spilleregler øves, og hvor der opbygges en social kultur byggende på bl.a. tillid, hjælpsomhed, tilgivelse, tolerance. Vi har klare nedskrevne ordensregler.
I undervisningen bygges der meget på den levende kontakt imellem børnene og læreren. Læreren fortæller for børnene og er den, der formidler stoffet. De nære, autentiske øjeblikke mellem mennesker i undervisningen prioriteres – mellem lærer-barn og mellem børnene indbyrdes. Først senere op igennem skoletiden kommer computeren ind som arbejdsredskab.
Barnets udvikling er i centrum, og derfor følges barnet tæt af en klasselærer, der særligt i de mindre klasser er massivt til stede. Som klasselærer må man vinde bred indsigt i og forståelse for det enkelte barn. Vi ønsker, at alle børn føler sig set, og at forældrene føler trygheden for barnet i dette. På skolen ser vi barnet ud fra et fysisk og psykologisk aspekt – men også et åndeligt aspekt. Alle mennesker har en kerne af idealer og potentialer, som er helt individuel.

24