Det sociale liv i skolen

24

Vores elever er generelt frie, åbne og initiativrige. Vi arbejder målrettet på at skabe en god og tillidsfuld stemning blandt børnene; skolen er det sted, hvor de sociale spilleregler øves og hvor der opbygges en social kultur byggende på – tillid, hjælpsomhed, tilgivelse, tolerance osv,. – Vi har klare nedskrevne ordensregler.

I undervisningen bygges der meget på den levende kontakt mellem børnene og læreren. Læreren fortæller for børnene og er den, der formidler stoffet. De nære, autentiske øjeblikke mellem mennesker i undervisningen prioriteres, mellem lærer-børn, mellem børnene indbyrdes. Først senere op igennem skoletiden kommer computeren ind som arbejdsredskab.

Barnets udvikling er i centrum og derfor følges barnet tæt af en klasselærer, der særligt i de mindre klasser er massivt til stede. Som klasselærer må man vinde bred indsigt i og forståelse for det enkelte barn Vi ønsker, at alle børn føler sig set, og at forældrene føler trygheden for barnet i dette. På skolen ser vi barnet ud fra et fysisk og psykologisk aspekt, men også et åndeligt aspekt. Alle mennesker har en individuel kerne af idealer og potentialer, som er helt individuelt.

24