Børnene lærer gennem handling

Den voksne i børnehaveklassen arbejder seriøst hver eneste dag; med de daglige gøremål, med at reparere og/eller skabe små håndværksting. I det hele taget ved at være aktivt handlende på en for børnene tydelig måde og med en stemning af arbejdsglæde. Børnene efterligner og lærer at handle, at udvikle deres trang til at skabe, men også for det daglige arbejde som f.eks. at skrælle gulerødder, feje, lægge på plads og vaske op.
At være i aktivitet gennem daglige handlinger er udviklende for barnet i sit 6 år. Ofte er disse handlinger som vi laver også nogle der kan være udviklende for deres betragtning af små forvandlinger i naturen.

Eks. 1: Vi har et stort æbletræ i vores have. Børnene klatrer i træet, men de får også lov at plukke æblerne, når de er modne. De lærer, at man må plukke æblerne, når de giver slip fra træet ved at man holder under æblet og blot giver det et lille forsigtig vrid. Giver æblet ikke slip af sig selv på denne måde, da er træet ikke klar til at slippe æblet og æblet er ikke modent. Der er jo også æbler der når at falde ned af sig selv, når de er modne, måske ved blæsevejr. Disse æbler samler børnene sammen og lærer at smide de dårlige i komposten og samler de gode sammen. Børnene vasker disse nedfaldsæbler, skærer dem i skiver og vi koger dem til æblemos. Så holder vi fest en dag og får måske æblekage, hvortil børnene med stor glæde pisker fløde til skum med vores lille håndpisker.

Eks.2: Vi har en smørkærn, hvori vi putter fløde, og så arbejder børnene til det er blevet til smør. De er meget optaget af denne forvandling. Vi har også en kværn til korn, hvor børnene maler mel og en anden, hvor de selv kværner korn til gryn.

Eks.3: Vi har en kompost i vores have, og den bruger vi meget. Da vi har mange store træer i haven er der mange nedfaldsblade og børnene er ofte med til at feje disse blade sammen fra fliserne, eller vi river græsplænen for blade, samler dem i trillebør og kører det til komposten. Om foråret kan vi så hente omdannet kompost og køre det til urtehaven, hvor børnene er med til at så urter. Om efteråret er de med til at høste i haven og til sidst at køre vissent grønt til komposten. Så hele denne cirkel fra haven til kompost og tilbage igen er en god forvandlingsoplevelse. Det kræver dog, at nogle forældre vil være med til at holde komposten som en god levende organisme ellers bliver det ikke ordentligt da det er et for stort arbejde for børnene og deres lærer selv. Men under alle
omstændigheder har vi dette arbejde læreren og børnene sammen, spørgsmålet er blot hvor god en kompost der bliver til haven ud af det. At luge ukrudt i haven, at så og passe afgrøder og se det ”blomstre” er gode oplevelser for børnene.

Eks.4: Om vinteren hænger vi fedt kugler eller andet ud til fuglene. Den sidste dag før juleferien går vi ned i skoven med vores levende lys, sætter lyset i jordbunden og synger julesange for dyrene og andre væsner i skoven og vi lægger mad ud til dyrene, så de også mærker det er jul. Til andre tider af året følger vi dyrespor i sneen eller lytter til fuglesang eller ser et egern springe rundt i træerne. Måske vi er heldige at møde et rådyr i skoven.

Eks. 5: Den første mandag hver måned er skolens ”hjælpe jorden dag”. Her går vi rundt på skolens grund og i skovkanten og samler affald op sammen med alle de andre skoleklasser. Dette giver børnene en bevidsthed om, at vi er en del af naturen, og at vi skal værne om den.