Børnene lærer gennem handling

Den voksne i børnehaveklassen arbejder seriøst hver eneste dag; med de daglige gøremål, med at reparere og/eller skabe små håndværksting. I det hele taget ved at være aktivt handlende på en for børnene tydelig måde og med en stemning af arbejdsglæde. Børnene efterligner, lærer at handle og får udviklet deres trang til at skabe. De opnår kendskab til og interesse for det daglige arbejde som f.eks. at skrælle gulerødder, feje, lægge på plads og vaske op. At være i aktivitet gennem daglige handlinger er udviklende for barnet i sit 6 år.
Ofte er disse handlinger også udviklende for børnene i deres betragtning af små forvandlinger i naturen.
Eks. 1: Vi har et stort æbletræ i vores have. Børnene klatrer i træet, og de får lov at plukke æblerne, når æblerne er modne. Børnene lærer, at man må plukke æblerne, når de giver slip fra træet; man holder en hånd under æblet og giver det blot et lille forsigtigt vrid. Giver æblet ikke slip af sig selv på denne måde, da er træet ikke klar til at slippe æblet, og æblet er ikke modent.
Der er jo også de æbler, som når at falde ned af sig selv, når de er modne – måske i blæsevejr. Disse nedfaldsæbler samler børnene ind, og sammen vasker vi dem, skærer dem i skiver og koger dem til æblemos. De dårlige æbler lærer børnene at fylde på komposten. Så holder vi fest en dag og får måske æblekage, hvortil børnene med stor glæde pisker fløde til skum med vores lille håndpisker.
Eks.2: Vi har en smørkærn, hvori vi putter fløde, og så arbejder børnene med fløden, til den bliver til smør. De er meget optagede af denne forvandling. Vi har også en kværn til korn, som børnene bruger til at male mel – og en anden, hvor de selv kværner korn til gryn.
Eks.3: Vi har en kompost i vores have, og den bruger vi meget. Da vi har flere store træer i haven, er der mange nedfaldsblade, og børnene er ofte med til at feje disse blade sammen fra fliserne – eller vi river græsplænen for blade, samler dem i en trillebør og kører dem til komposten. Om foråret kan vi så hente omdannet kompost og køre det til urtehaven, hvor børnene er med til at så urter. Om efteråret er de med til at høste i haven for til sidst at køre vissent grønt til komposten. Hele denne cirkel fra have til kompost og tilbage igen er en god forvandlingsoplevelse. Det kræver dog, at nogle forældre vil være med til at holde komposten som en god, levende organisme; ellers bliver det ikke ordentligt, da arbejdet er for stort for børnene og deres lærer alene.