Bestyrelsesmedlemmer

FORMAND

Bjerke Christensen

ØVRIGE MEDLEMMER

Casper Grane

Clara Ussing

Henrik Ladeby

Jane Kudsk

Jeppe

Jessica Guldahl Linnhoff

Leif Hermmansen