Bestyrelsesmedlemmer

Kontakt bestyrelsen:
mail: bestyrelsen@steinerskolen-vejle.dk
eller tlf. 61 71 43 07 (Bjerke Lunding Christensen)

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand og ordinært medlem:
Bjerke Lunding Christensen

Barn/børn på skolen: 
Marley i 6. klasse og Frey i 4. klasse

Funktion i bestyrelsen: 
Forældrerepræsentant valgt på generalforsamlingen i 2018.
Bestyrelsesformand siden januar 2019.

Hvad har motiveret mig til at blive en del af skolens bestyrelse?
Jeg er uddannet pædagog med en kandidat i pædagogisk sociologi. Jeg har altid interesseret mig for barndommen og samfundets syn på barndommen, derfor syntes jeg også at det er enormt interessant at sidde i bestyrelsen på en Steiner skole. Det har altid været naturligt for mig at involvere mig i mine børns institutions/skole liv, derfor har jeg også tidligere siddet i bestyrelsen i Stjerneblomsten, mens mine børn gik i børnehave der.

 

Næstformand og repræsentant fra antroposofisk selskab Vejle:
Endrik Maat

 

Ordinært bestyrelsesmedlem:
Casper Grane

Barn/børn på skolen:
Lucas i 6. klasse samt Flora i 3. klasse, og Geo i Naturbørnehaven Birkely.

Funktion i bestyrelsen:

Jeg startede i bestyrelsen som repræsentant for Naturbørnehaven og havde mit primære fokus på de særlige opgaver, som lå i dette. Fra 2020 er jeg valgt som forældrerepræsentant for skolen og glæder mig til at fortsætte mit virke i denne rolle i bestyrelsen. Jeg fungerer fra tid til anden som referent.

Hvad har motiveret mig til at blive en del af skolens bestyrelse?

Jeg er optaget af at bevare de særlige værdier, som vores skole har opbygget og levendegør i hverdagen for vores børn. Jeg har selv gået på skolen og ser med glæde tilbage på mine år på skolen. Derfor er det også lidt som at komme hjem at deltage i arbejdet omkring skolen, og jeg vil selvfølgelig gerne være med til at passe godt på skolen – det er jo min skole!

 

Ordinært medlem:
Marianne Dyøe 

 

Udpeget medlem:
Line Vinsten 

Barn/børn på skolen: 
Klara i 8. klasse

Funktion i bestyrelsen:
Forældrerepræsentant valgt på årsmødet 2020. 

Hvad har motiveret mig til at blive en del af skolens bestyrelse:
Det er meget meningsfuldt for mig, at være en aktiv del af mine børns skoleliv. 

Jeg er især optaget af relationer og styrke skolehjem-samarbejdet af elever, skole og forældre som en dynamisk helhed. Og af at være Steinerskole, som med solidt afsæt i antroposofien spejler vores omverden. 

Arbejdsmæssigt er jeg selvstændig psykoterapeut.

 

Repræsentant fra Naturbørnehaven:
Simone Johnstad Christensen

 

Suppleanter:

Suppleant:
Julia Rasch

Suppleant: 
Maria Wind

 

Ledelsesrepræsentant:
Martin Kondrup

 

Medlem fra Antroposofisk Selskab:
Endrik Maat

 

Medarbejderrepræsentanter:
Tanja Broch og Anne-Kathrine Madsen