Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Bjerke Lunding Christensen

Næstformand: Jessica Guldahl Linnhoff

Bestyrelsesmedlem: Sophia Sunde Legind, Barn/børn på skolen: Lea som går i 8. klasse. Funktion i bestyrelsen: Forældrerepræsentant valg på generalforsamlingen i 2019. Hvad har motiveret mig til at blive en del af skolens bestyrelse? Jeg er uddannet Rudolf Steiner pædagog, og har mit daglige virke som leder af Stjerneblomsten vuggestue og børnehave. Jeg er meget optaget af medarbejder trivsel, og tænker derfor det er utrolig vigtigt at bestyrelsen er en solid sparringspartner for skoleledelsen. Desuden er jeg optaget af hvordan der kan skabes et stærkt fællesskab om børn med baggrund i antroposofien.

Repræsentant fra Naturbørnehaven: Casper Grane

Bestyrelsesmedlem:Henrik Ladeby

Suppleanter: Jane Kudsk, Amira Saric

Ledelsesrepræsentant: Jeppe Nissen

Medlem fra Antroposofisk Selskab: Leif Hermansen

Repræsentanter for skolens lærerkollegium: Marc Thestrup, Sarah Elvekjær