Bestyrelsesmedlemmer

FORMAND

Jens Erik Johansen
Jeg er fra 1968 og er gift med Lene. Vi bor i Vejle og kom til skolen i 2007 og har 2 børn på skolen. Vi voksne nyder at komme på skolen til de mange sprudlende arrangementer, hvor vi får et levende indtryk af børnenes læringsmiljø og fællesskab med andre forældre. Jeg har været med i bestyrelsen siden 2008, hvor jeg især har engageret mig i vedligeholdelsesudvalget.

ØVRIGE MEDLEMMER

Ole Engellyst

Vi har 2 børn på Steiner skolen i Vejle i henholdsvis 6. og 7. klasse. Begge vores børn har gået på skolen fra børnehaveklassen. Jeg har siddet i bestyrelsen for skolen i 2 år og har i det sidste stykke tid også siddet i byggeudvalget, der har står bag de renoveringer, der er gennemført på skolen. Vi oplever skolen som et rigtig godt sted, hvor børnene får mulighed for at udvikle sig til sunde og glade mennesker. Jeg er gift med Flora, og vi bor på Søndermarken i Vejle. Jeg arbejder med rådgivning til økologiske landmænd i Økologisk Landforening.

Leif Hermansen

Annette Riggelsen

Maria Richardy Grønnebæk

Lisa Kongsted

Morten Bodilsen

Casper Grane

Clara Ussing