Bestyrelsesmedlemmer

Formand:
Bjerke Lunding Christensen

Barn/børn på skolen: 
Marley i 3 kl. og Frey i 1 kl.

Funktion i bestyrelsen: 
Forældrerepræsentant valgt på generalforsamlingen i 2018.
Bestyrelsesformand siden januar 2019, derudover sidder jeg med i PR-udvalget.

Hvad har motiveret mig til at blive en del af skolens bestyrelse?
Jeg er uddannet pædagog med en kandidat i pædagogisk sociologi. Jeg har altid interesseret mig for barndommen og samfundets syn på barndommen, derfor syntes jeg også at det er enormt interessant at sidde i bestyrelsen på en Steiner skole. Det har altid været naturligt for mig at involvere mig i mine børns institutions/skole liv, derfor har jeg også tidligere siddet i bestyrelsen i Stjerneblomsten, mens mine børn gik i børnehave der.

 

 

Næstformand:
Jessica Guldahl Linnhoff

 

 

Bestyrelsesmedlem:
Sophia Sunde Legind

Barn/børn på skolen:
Lea som går i 8. klasse.

Funktion i bestyrelsen:
Forældrerepræsentant valg på generalforsamlingen i 2019.

Hvad har motiveret mig til at blive en del af skolens bestyrelse?
Jeg er uddannet Rudolf Steiner pædagog, og har mit daglige virke som leder af Stjerneblomsten vuggestue og børnehave. Jeg er meget optaget af medarbejder trivsel, og tænker derfor det er utrolig vigtigt at bestyrelsen er en solid sparringspartner for skoleledelsen. Desuden er jeg optaget af hvordan der kan skabes et stærkt fællesskab om børn med baggrund i antroposofien.

 

 

Repræsentant fra Naturbørnehaven:
Casper Grane

 

 

Bestyrelsesmedlem:
Henrik Ladeby

 

 

Suppleanter:
Jane Kudsk

 

 

Suppleanter: 
Amira Saric

Barn/børn på skolen:       
Lamija i 4. kl. ,Esma i 1. kl. (og snart) Malik i naturbørnehaven

Funktion i bestyrelsen:   
Suppleant til forældrerepræsentant, valgt på generalforsamlingen i 2018.

Hvad har motiveret mig til at blive en del af skolens bestyrelse?

De grundværdier, vi vil give vores børn via deres skolegang lægger sig meget tæt op ad antroposofiens pædagogiske mål, hvorfor det var et meget bevidst valg at vælge Steiner Skolen for vores børn.

Dertil er det mit ønske at bruge min erfaring med kommunikation og fondsarbejde samt generelt brandingsarbejde til at udbrede kendskab og budskab om de værdier og skolen generelt.

Hele mit voksne liv har jeg været aktiv som frivillig  – i skolens bestyrelse laver vi et stykke frivilligt arbejde, som kommer mine egne (og en masse andre) børn ’til gode’. Derfor føles det enormt vigtigt og fantastisk.

 

Ledelsesrepræsentant:
Jeppe Nissen

 

Medlem fra Antroposofisk Selskab:
Endrik Maat

 

Repræsentanter for skolens lærerkollegium:
Marc Thestrup, Sarah Elvekjær